De Windstreek

 

                                                         

                                                                                                     Ik ben geweest

                                                                                                     en ik word

                                                                                                     meer van wat ik al was

                                                                                                     geweest om te worden

                                                                                                     tot zijn wie ik ben

                                                                                                     in wezen 

 

Eind mei 2021 was onze eerste bijeenkomst. Het initiatief kwam tot stand omdat we, ieder in ons eigen vakgebied zien dat het huidige onderwijs toe is aan een vernieuwende impuls. Wat we zien is dat een deel van de kinderen moeilijk mee komt in het huidige onderwijs en vragen om een andere aanpak. Dit zijn kinderen die ruimte nodig hebben om zelf creatief te mogen zijn, te doen en ervaren. Kennis komt hieruit voort. Dit is een fundamentele andere (leer)weg dan wat kinderen nu geboden wordt.

 

De vraag: Hoe kunnen we een vernieuwende impuls geven aan het onderwijs? 

 

Met deze vraag zijn we met een onderzoekende, open blik de toekomst in gestapt. Onszelf toe te staan vrij te denken, buiten kaders en bestaande vormen. Voelen, waarnemen wat klopt… Wat een vrijheid! Wat een prachtig onontgonnen terrein aan mogelijkheden ontstaat er dan! Ook een niet weten…elkaar aankijken, beseffen dat het een mega klus is en zeggen: Alles moet op de schop…

 

Al snel werd duidelijk dat we naar een onderwijs willen met inhoud en visie. Onderwijs waarin de ontwikkeling in principe vrij is. Een onderwijs van meer kunstzinnigheid en creativiteit. Een onderwijs waar de vraag van het kind centraal staat en leidend is, de leerkracht voorwaarde scheppend kan zijn, de school zelf mogelijkheden faciliteert. Landbouw, ambacht, kunst, beweging en kennis werden de pijlers.

Uit de gesprekken bleek dat de landbouw het gebied is wat als eerst meer vorm mag gaan krijgen. De bedding mag gaan zijn van waaruit de Windstreek, het onderwijs initiatief, de kennis, kunst en ambachten als leergebieden verder mag ontstaan. Zo is er nu een globaal plan uitgewerkt voor een land tuinbouwbedrijf (3,5 tot 5 ha). De tuin wordt 1,5 ha met groentes, bloemen en klein fruit. Afzet gaat via winkel aan huis en deelnemers van het bedrijf (CSA, vorm van gemeenschapslandbouw).

 

Met het plannen van de tuin kwam de onderzoeksvraag: Wat wil het onderwijs van de landbouw? Want kies je voor een trekker of voor een paard of allebei… Het mooie wat aan deze vraag ten grondslag ligt, is dat de landbouw de kinderen de mogelijkheid geeft mee te groeien in levende processen, deze te ervaren en te beleven. Anderzijds en dit voert verder, maakt het “het processen” in de landbouw belangrijker dan de productie! Laat je deze gedachte doorgaan dan is dit een prachtig gegeven: Het resultaat is niet het belangrijkste maar het leven zelf, dat wat leven is, is evenzo belangrijk.

Wat het onderwijs betreft zijn we nu zover dat het raamwerk ongeveer klaar is: Kinderen werken met een eigen curriculum (leerplan). De klassen bestaan uit max. 15 kinderen. De groepen zijn ingedeeld in: De speel-leergroep (kleuters en de eerste klas), de onderbouw (klas 2 tot en met 5), de middenbouw (klas 6 tot en met 8) en bovenbouw (klas 9 tot en met 12).

 

Gaandeweg merken we hoe belangrijk het is om met het ontwikkelen van een vrije school uit bestaande structuren te blijven. Hoe verleidelijk soms ook, we merken dat we dan al snel vast gaan lopen. Wij willen daarom afzien van overheidssubsidies. Het is belangrijk dat De Windstreek financieel gezond is en blijft door warme geldstromen op te wekken via ondernemerschap, Stichting, giften, donaties, enz. Wij zien dat we de vrijheid in individuele ontwikkeling bij zowel landbouwer en leerkracht, begeleider, leerling, ouder, kind, participant of vrijwilliger enkel kunnen verzorgen en behouden wanneer we de financiële kant in eigen beheer houden.

 

Op dit moment zijn we ook bezig met het opzetten van een Stichting. Offertes zijn aangevraagd, statuten wordt aan gewerkt. Visie mag nog helderder worden. De taak van de Stichting wordt vooralsnog het behoeden van idealen en het beheren van vermogen. Als er een Stichting is dan kan de Windstreek ingeschreven worden bij de KvK en een eigen rekening nummer krijgen. Belangrijker is nog dat met het oprichten van een Stichting de Windstreek de stap uit het persoonlijk draagvlak naar gemeenschappelijk draagvlak maakt.

 

Wat er gebeurt is veel, ook al is dit (nog) niet direct zichtbaar. Ondergronds is er levendig verkeer over en weer. We overleggen regelmatig en tussen de bedrijven door wordt genetwerkt, gedachtes gevormd, ploppen ideeën op, wordt opeens helder hoe het moet gaan worden.

En dan nog even over de naam: de Windstreek. (Betekenis: Een windrichting, windstreek, kompasstreek of hemelstreek. Het wordt gebruikt voor het globaal aangeven van de richting van waaruit de wind komt).

Het is fijn om een naam te hebben voor “het project”, “het initiatief”. Het is mooi om te beleven wat het doet als een idee een naam krijgt, daarmee komt het al zoveel meer op de aarde.

Tot zover een schrijven waar we zoal en met veel plezier en inspiratie mee bezig zijn.

 

                                     We wensen iedereen een kleurrijke herfst!

 

                                                         Sabine en Irene 

 

Uit de eerste nieuwsbrief, verschenen oktober 2021. Inmiddels is er een tweede nieuwsbrief. Interesse? Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar i.kuyters@gmail.com