De Windstreek                                 Nieuwsbrief 2, maart 2022

 

 

 

Dag iedereen,

 

Wat zijn we blij dat onze eerste nieuwsbrief met veel belangstelling en enthousiasme is

ontvangen! Na het uitgeven van de nieuwsbrief (Oktober) lagen we even stil vanwege

Corona. (November en December). Januari zag er heel anders uit. Zo hadden we een

bijeenkomst om de visie en missie van de Windstreek helder en duidelijk te krijgen, een

bijeenkomst met belangstellend groepje ouders, contact met voor ons nieuwe inspirerende mensen (met ervaring) en onze eerste Stichting vergadering. Belangstellende ouders druppelen binnen, veelal met de vraag: Hebben jullie een plek en Wanneer gaan jullie open?

 

De stichting is opgericht! Dit is een belangrijke stap in het komende proces van opzet en inrichting van De Windstreek. De stichting is een overkoepelend orgaan en bestaat uit drie bestuursleden die het gemeenschappelijke doel omarmen:  De Windstreek een succes laten worden! Wij als bestuur, voorzitter Irene Kuyters, secretaris Sabine Stokmans en penningmeester Vincent de Gooijer zetten ons in om De Windstreek te helpen ontwikkelen en te ondersteunen op het gebied van organisatie, financiën, huisvesting en creatieve ideeën. Wij hebben er enorm zin in en mocht je vragen hebben over de stichting neem dan gerust contact op met ons op.

 

Nu de Stichting er is, het bedrijfsplan voor de landbouw bijna klaar, kunnen we op zoek naar een plek waar de Windstreek zich kan vestigen. Kort gezegd komt dit neer op 5 ha land, centraal gelegen en goed bereikbaar. Dit in een aangename omgeving (aardige buren) waar de benodigde gebouwoppervlakte is. Qua gebouwen gaat het vooral om de vierkante meters die bebouwd zijn of mogen worden zodat we in de toekomst ongeveer80 kinderen, leerkrachten en medewerkers kunnen herbergen. Ook willen we voldoende woonruimte kunnen creëren voor de mensen die werkzaam zijn op het bedrijf.

Locatie: in de driehoek Meppel Steenwijk Assen of tussen Zwolle en Meppel.

 

Landbouw~ onderwijs

In de eerste nieuwsbrief vertelden we: “Dat de landbouw het gebied is wat als eerste meer vorm mag gaan krijgen. De bedding mag gaan zijn van waaruit de Windstreek, het onderwijs initiatief, de kennis, kunst en ambachten als leergebieden verder mag ontstaan.”

Graag willen we een poging doen om jullie mee te nemen in de motivatie waarom landbouw zo essentieel is voor het faciliteren van levend onderwijs. Waarom het een landbouw bedrijf moet worden en we geen genoegen nemen met een moestuin, 3 kippen en een geit.

 

Actuele vragen waar wij ons mee bezig houden zijn: Wat heb je als kind nodig om je volledig te kunnen ontplooien?

Hoe kun je een kind helpen opgroeien tot volledig vrij denkend en moreel handelende volwassenen die zich veerkrachtig en vitaal in de maatschappij kan bewegen?

 

De landbouw, en dan hebben we het over de Biologisch Dynamische landbouw, biedt naar ons inzien een schat aan mogelijkheden.

Anders dan de biologische landbouw gaat de B.D. landbouw er van uit dat aarde en kosmos een geheel vormen en elkaar beïnvloeden. Er is een samenhang tussen aarde en kosmos wat zijn weerspiegeling vindt in levensprocessen en kringlopen en wat zich uiteindelijk uitdrukt in de producten. De mens, de boer, heeft de mogelijkheid in deze levensprocessen te sturen in samenwerking met de natuur met als doel: zorgen dat de aarde, de bodem levenskrachtiger wordt en vitaliteit bezit. Op een vitale bodem groeien gewassen die o.a. deze kwaliteiten (vitaliteit en levenskracht) in zich dragen. Je bent wat je eet is een bekend gezegde, echter, het strekt zich verder uit. We hebben het hier ook over voeding voor de ziel.

Een landbouwbedrijf is een op zichzelf staand organisme. Door het onderwijs een plek op het landbouwbedrijf te geven groeien kinderen aan de landbouwprocessen.                                                            

Als leerkracht heb je de mogelijkheid om je lessen naar inzicht en kunde in te richten. Zodanig dat aan de actuele ontwikkelingsvraag van de kinderen wordt voldaan. Reken-en taalvaardigheden hebben hierin wel degelijk een plek.

Hoe dit er praktisch uit gaat zien vertellen we de volgende keer.

 

En verder…zoveel te doen:

Tijd voor het maken van een website,

     Het bedrijfsplan moet klaar.

            Het beleidsplan uitdenken voor de Stichting

               En, niet onbelangrijk, een geldstroom mag op gang komen.

 

Met veel plezier en inspiratie gaan we verder!

 

                                     Sabine, Irene en Vincent