Paardenses-lessen 

 

Hoe het werkt.

Waar het bij Héla Coaching over gaat is het samenspel wat zich voordoet tussen mens(je) en paard. De basis van waaruit gewerkt wordt is vertrouwen. Wat een paard sowieso doet is zich altijd afstemmen op de omgeving. Verandering die het paard waarneemt weerspiegelt zich onomwonden in zijn-haar gedrag. Van dit fenomeen maken we dankbaar gebruik in paardrijlessen en coaching sessies. Zo laat het paard zien of het een verbinding kan maken of niet. Is er verbinding dan vind er tussen paard en mens, ook non verbaal, hele mooie gesprekken plaats. Is er geen verbinding, geen contact dan is er een uitwisseling die ook veel zeggend is.

 

Op zijn Irenes

Paard(rijden) is voor mij een geweldig middel om  waar te nemen waarin een mens (je) niet kan stromen, waarin het (de ziel?) vast zit. Voor het gemak heb ik dat ingedeeld in "de kapstok" denken, voelen, willen-handelen. Anders gezegd hoofd, hart en handen omdat mensen tegenwoordig deze begrippen kunnen plaatsen en zo kunnen begrijpen waar ik het over heb. Bij paardrijden worden al deze gebieden aangesproken, als ruiter ben je de leider. Zo heb je een geheel van waaruit ik kijk en werk. Tijdens het paard rijden (of het in contact zijn met paarden) vind er een continue uitwisseling plaats tussen het denken, het voelen en het handelen en je als mens bent daarin sturend en leidend. Het paard werkt in deze verbinding. Anders gezegd het paard werkt (vangt op/lost op enz.)  wat tussen hoofd, hart en handen is of niet is. Ik kijk altijd naar het gehele kind en het kind in het geheel. Paarden zijn levend, altijd in beweging van nature in afstemming op de ander, duidelijk in hun taal. Bijvoorbeeld, kort gezegd: zit je te veel in je hoofd dan is er geen verbinding met je paard het paard gaat op stand uit (uit-contact.) Is er te veel  gevoel dan wordt het stuurloos, het paard pakt de leiding...Is er alleen handelen-doen dan is er onrust. Bij een paard is dit helder en duidelijk. Bij een kind zijn er allerlei verschillende manieren om dit over actief zijn van hoofd, gevoel (ook hart), handelen te uiten. Dit uiten is persoonlijk, individueel en ook afhankelijk van omstandigheden. Ieder kind vraagt ook een persoonlijke aanpak, afgestemd op de wordende individualiteit. 

Het is daarom dat ik kinderen tijd en ruimte geef om ze te laten worden. Ik zie en begeleid het proces. Ik gun kinderen de tijd om zelf tot een oplossing te komen. Hier horen frustratie en worstel momenten bij maar zeker ook vreugde, overwinning en successen!

 

Een diagnose, een stikker en dan?

Een diagnose kan helpend zijn om beter te begrijpen wat er speelt bij een kind. Daar is niks mis mee. Een kind is niet de diagnose. Wel is aan de orde hoe ga het kind (en de omgeving) er mee om ? Werken met de paarden kan hierbij helpend zijn. Vooral om dat een kind bij Héla coaching zelf mag doen en ervaren, ruimte en tijd krijgt en paarden een enorm geduld en een groot helpend hart hebben.  

 

Paardrijlessen

Héla Coaching biedt kinderen de mogelijkheid om regelmatig te komen paardrijden waardoor ze "stevig in het zadel blijven" en de kans krijgen zelf de teugels in handen te nemen. Het paardrijden is een middel voor het kind om te ontspannen, zelf te leren doen en eigen wijs te zijn en worden.