Coaching met paarden voor kinderen en jongeren

 

Paardensessies zijn er voor kinderen voor wie het fijn is om hulp en/of begeleiding te krijgen in hun ontwikkeling. De rede waarom kinderen bij Héla komen is divers. Het varieert tussen kinderen die paarden geweldig vinden en graag willen rijden tot ouders en verzorgers die signaleren dat hun kind:

                                                   *Niet lekker in zijn of haar vel zit.

                                                   *Zin, levenslust verloren hebben of aan het verliezen zijn.

                                                   *Snel overprikkeld is/HSP.

                                                   *Last heeft van drukte, een vol hoofd en/of een gespannen lijf.

                                                   *Lijdt onder verlies en/of rouw.

 

                                  Of zien dat hun kind een helper nodig heeft om te groeien in:

                                                   * Daadkracht

                                                   *(Zelf )vertrouwen

                                                   * Sociale vaardigheden

                                                   *Inzicht in eigen kunnen en het zelfbeeld

                                                   * (Con)centratie en focus.

                                                   *Inlevingsvermogen in een ander en het echte contact

 

Héla is ook een plek waar kinderen kunnen ontspannen, plezier en zin ervaren omdat niets er even toe doet en je gewoon jezelf kan zijn.

 

Het paard als voorbeeld

Waar het bij Héla Coaching over gaat is het samenspel wat zich voordoet tussen mens(je) en paard. De basis van waaruit gewerkt wordt is vertrouwen. 

Wat een paard sowieso doet is zich altijd afstemmen op de omgeving. Verandering die het paard waarneemt weerspiegelt zich onomwonden in zijn/haar gedrag. Van dit fenomeen, maken we dankbaar gebruik in coaching en therapie sessies.

Zo laat het paard zien wat niet stroomt, ontbreekt of hapert en nodigt tegelijkertijd uit om anders te doen. 

In samenwerking met het paard krijgt het kind tijd en ruimte om creatief eigenwijs te worden, zichzelf te ontwikkelen door te doen en ervaren. Als volwassene en/of ouder ga je zien wat er nodig is om het kind verder te helpen.

 

In dat wat ontwikkeld wil worden ligt de eigenlijke vraag van het kind.

Bij Héla Coaching kijken we naar het gehele kind en naar dat wat van binnen uit ontwikkeld wil worden. Dit komt aan het licht in samenwerking met de paarden, in het gesprek wat er uit volgt. 

Kwaliteiten worden aangesproken, hindernissen worden genomen, talenten worden ontdekt en gevierd.

Paard en kind worden een geheel, er is verbinding, uitwisseling, balans.

 

Bij Héla rijden we op de paarden en een kind leert ook wel paardrijden maar dat is niet waar het om gaat. De omgang, het samen zijn en het paardrijden is bij Héla een middel om kinderen te helpen groot te worden en te laten groeien in wie ze zijn en wat ze willen worden. Het kind hoeft hiervoor niet op een paard te gaan zitten, het mag wel.

Wat zich in de paardensessies voordoet of aandient heeft zijn weerslag op het dagelijks leven en vice versa.

 

Praktisch

In de kennismaking hoor ik van ouder(s)/verzorger waar hun zorgen liggen en wat zij het kind (meer) zouden gunnen.

In de eerste sessie worden vraag (van het kind) en antwoord (van het paard) onderzocht en op elkaar afgestemd. Hieruit volgt, na overleg met betrokkenen, een werkthema en een plan van aanpak. Vervolgens mag het kind in de volgende sessies op zijn of haar eigen manier gaan verkennen, ontdekken, oefenen en eigen maken. Iedere sessie wordt er gekeken wat er op dat moment speelt en actueel is. Dát is werk materiaal naar de volgende stap. Samen vormen de sessies een geheel, een traject.

 

Ouders en/of verzorgers zijn actief betrokken in het proces. Met hen blijf ik in gesprek waarbij we ook kijken hoe datgene wat zich in de paardensessies voordoet vertaald kan worden naar het dagelijkse.

 

Tijdens de paardensessies is het de bedoeling dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk zelf doen omdat het om het gehele proces gaat. Hier hoort bij: het paard begroeten, uit de wei halen, borstelen en zo nodig zadelen. Met de paarden zijn we altijd buiten, in de bak of baan maar meestal gaan we door het bos. Héla heeft een prachtige locatie en omgeving. Per keer zijn we ongeveer een uur onderweg.

 

Paardenlessen

 

Hoog sensitiviteit heeft verschillende uitingsvormen. Wat we zien, is dat deze kinderen over het algemeen moeite hebben om staande en gaande te blijven. Héla Coaching biedt deze kinderen de mogelijkheid om regelmatig te komen paardrijden waardoor ze "stevig in het zadel blijven" en de kans krijgen  zelf de teugels in handen te nemen. Tijdens deze ritten, met daarin een persoonlijke aanpak, wordt los gelaten wat er voor hen niet toe doet en opgepakt waar ze mee verder kunnen.