WERKWIJZE

De basis houding van paardrijden is gelijk aan de basishouding van de chi kung een verzamelnaam voor duizenden, zeer diverse in China ontwikkelde trainingen, die ertoe dienen om vitale energie, mentale kracht, bewustzijn en gezondheid op te bouwen. Ik ontdekte dit gaandeweg het ontwikkelen van mijn praktijk.

Het is voor mij een zoektocht geweest om precies uit te leggen wat ik zie en wat ik daarmee doe in mijn werk. Ik vind het belangrijk dat echte veranderingen, wat mijn inziens ontwikkeling is, aansluit bij de groei die van binnenuit wil komen. Dan is het wat mij betreft een verandering pas zinvol.

Ik zie en beluister veel en kan waarnemen waar een beweging niet stroomt, stokt. Anders gezegd waar energie, de ziel, geremd of geblokkeerd wordt. Zo weet ik waar de crux zit. Ik hoor dit in stem, intonatie. Hoe iets gezegd wordt en wat daarin door klinkt. Maar vooral ook in het bewegen van mensen zie ik waar de beweging niet doorstroomt. Doorgaans zie ik te veel, voor mijn werk echter is dat een essentieel hulpmiddel. 

 

En gelukkig gaan we nu naar een tijd waarin de wereld achter de fysieke werkelijkheid steeds meer een werkelijkheid wordt welke er toe doet.

Paarden en kinderen

Graag neem ik kinderen mee naar mijn paarden. Dit heeft verschillende redenen. Paarden zijn sociale dieren, altijd afgestemd op hun omgeving. Ze zijn nieuwsgierig, vriendelijk en in wezen altijd bereid om "het voor je te doen". Er heerst een rustige sfeer in de kudde. Wel is er altijd iets van beweging waar te nemen en is het in die zin nooit stil.

Kinderen zijn van nature bezig en eigenlijk willen ze graag zelf doen. Praten is een middel dat doorgaans meer past bij grote mensen. De paarden en de kinderen kunnen vaak makkelijk een aansluiting vinden. 

 

 Elke gedachte, elk gevoel, elke emotie e.d. die door ons heen gaat, heeft invloed op onze lichaamstaal en ons paard reageert daar op.

 

Hoe 

In de wijze waarop kinderen (maar ook grote mensen) in contact treden met een paard zie je al veel gebeuren. De volgende stap is: Het samen zijn. Terwijl ik het kind, ook innerlijk, alle ruimte geef, kijk ik naar wat er gebeurt in het contact, in de verbinding die het paard met het kind maakt en vice versa. Er ontstaat een interactie, een voortdurend samenspel. Er is afstemming.  Beweging en uitwisseling sluiten naadloos op elkaar aan. Er is een samen zijn. Belangrijk om te weten is wat het paard waarneemt, wat het is waarop het reageert en hoe dát zich uit bij het paard. (Let op: Dit is dus wat anders dan spiegelen!!). In dat wat ik in de verbinding zie én wat het kind bij zichzelf waarneemt, herkent het kind zichzelf.  Dat is waar ik op aansluit en ouders, verzorgers in meeneem. Dat wat er gebeurd in de verbinding tussen paard en kind, vertaal ik naar de praktijk: het dagelijkse doen en laten.

Processen 

Wat de paarden doen in het samenzijn is, omdat ze zijn zoals ze zijn, opvangen en aangeven op welk moment er geen afstemming, samenspel en samenzijn is. Door die momenten te zien, het kind daarin waar te nemen, kan ik het kind aangeven hoe het anders kan. Ik ben op die momenten sturend aanwezig, doe het voor terwijl ik het kind meeneem in beweging en energie. Doordat we in beweging zijn, ik het kind meeneem in de beweging en het paard (mee) beweegt, gaat het kind voelen en ervaren, die is belangrijk!, hoe het is als het anders gaat. Doordat het kind kan voelen en ervaren wordt er ´een ander weggetje´ aangelegd in zijn/haar systeem. Dat dit niet altijd bewust gaat bij een kind vind ik niet erg, het onbewust zijn is wel wakker en pakt het wel op. Gaandeweg laat ik de leiding overgaan naar het kind zelf. Uiteindelijk is er evenwicht en kan het kind balanceren. Kind en paard zitten samen in hun ei. Er is dan een stemming van een vredig, stil samen zijn. (Hiervoor hoef je niet keurig op je paard te zitten!) 

 

Voor oudere kinderen is de werkwijze vaak anders. Belangrijker dan bij jonge kinderen is dan het gesprek over wat er gebeurt en beleefd wordt. Wat in woorden is gevat leidt dan naar bewust-zijn in denken, voelen en handelen. Soms maak ik tijdens gesprekken gebruik van schrijf of teken opdrachten (niet ingewikkeld). 

 Meer weten?  Bel Irene: 06 24479378