HÉLA  COACHING

 

Paarden als spiegels van de ziel

 

 

Kijken naar wat er van binnenuit wil ontstaan.

Héla coaching is een bedrijf waar kinderen, jongeren en volwassenen die een ontwikkelingsvraag hebben, terecht kunnen. Voor kinderen en jongeren wordt er binnen het coachingstraject met name met  paarden gewerkt. Voor volwassenen is het werken aan de eigen biografie, individuele levensloop, het middel wat uitkomst biedt.

 

Kinderen en jongeren

Werkwijze is dat er naar het kind/de jongere zelf gekeken wordt, wat zich bij hem/haar afspeelt. De paarden zijn het middel om zichtbaar te maken, ook voor het kind/jongere zelf, waar het probleem zit, wat er niet stroomt. Vervolgens krijgt het kind/de jongere zelf de mogelijkheid datgene te oefenen en eigen maken wat hij/zij nodig heeft om verder te komen. Waar aan gewerkt wordt is bijvoorbeeld (zelf)vertrouwen vergroten, leiding geven en nemen, open stellen, afstemmen enz. Door deze wijze van werken kan het kind groeien door het probleem wat hij/zij tegenkomt. Ouders worden altijd betrokken in het proces.

 

 In samenwerking met Carolien Knibbe (gz-psycholoog en registerpsycholoog Kind en Jeugd) biedt Héla coaching korte behandeltrajecten voor kinderen en jongeren. De indicatiestelling daarvoor loopt via Carolien Knibbe, zij is hoofdbehandelaar. Haar telefoon nummer: 06 21894063

U heeft hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig.

 

Voor kinderen die graag buiten zijn, willen (leren) paardrijden en een extra ondersteuning in hun persoonlijke ontwikkeling gewenst is, biedt  Héla Coaching paardrijlessen aan.  

 

 

Meer weten?  Bel Irene : 06 24479378