HÉLA COACHING

Een wandelaarster sprak mij aan terwijl ik met mijn paard op stap was en ze zei: Ik zie je altijd in de weer met die paarden en die kinderen maar wat ik je zeggen wil is dit: Wat maak jij die kinderen gelukkig! Want ze leren van jou hoe het echt is, het leven. En hoe krachtig ze eigenlijk zijn. 

 

 Héla Coaching staat voor leren en ontwikkelen in de natuur en aansluitend op de natuur van het kind.

Paardrijden voor kinderen

Bij Héla Coaching zijn de paarden hét middel voor kinderen om kwaliteiten te ontwikkelen en vaardigheden eigen te maken. Kwaliteiten en vaardigheden die kinderen nodig hebben nu en in hun latere leven. Terwijl de kinderen buiten zijn, omgaan met de paarden en paardrijden mogen de kinderen oefenen in  o.a. leiding nemen en geven, (zelf) vertrouwen, eigenwaarde, zelfredzaamheid en/of doorzettingsvermogen. (zie ontwikkelen en leren)        

Coaching 

Ondervindt een kind problemen in zijn~ haar ontwikkeling en/of kan een kind in bepaalde situaties niet uit zichzelf (weer) in evenwicht komen, dan kan een coaching traject uitkomst bieden. We werken dan gericht aan een bepaalde problematiek, naar een bepaald doel. Ouders en andere direct betrokkenen worden meegenomen in dit proces.

Coaching traject

Het persoonlijke verhaal van het kind is de leidraad in het traject. We kijken en luisteren naar wat aandacht vraagt en de kernvraag is: Wat is het wat ontwikkeld wil worden? 

Dit is het vertrekpunt van waaruit de sessies volgen. Samen komen we tot een persoonlijke aanpak en een gewenste oplossing. Iedere keer kijken we wat er gebeurd is en hoe het er voor staat. Van daaruit zetten we een stap voorwaarts. Gaandeweg lost het probleem zich op, het wordt kleiner en is geen issue meer.

 

Kenmerken van Héla coaching zijn:

* Het persoonlijke verhaal is leidraad.

Het creëren van een veilige bedding. 

Eigen inbreng, zelf bestuur. Het kind is de baas : ) , ik heb de leiding ; ) 

* Inzichten in praktijk brengen. 

* Doen en ervaren. Wat klopt en wat niet.

 

Trans formatieve kindercoaching 

Héla Coaching gaat over groei en ontwikkeling. We kijken naar wat van binnenuit ontwikkeld wil worden. Wanneer dit niet glad en vanzelf gaat, is er ‘iets’ wat meer zorg en aandacht vraagt. Transformatie coaching helpt het kind zichzelf te ontplooien en te realiseren. Daarbij wordt rekening gehouden met de fysieke, mentale, en emotionele aspecten van het mens-zijn alsook de spirituele kant; met het bewuste, alsook het onbewuste.

 

 

Meer weten?  Bel Irene: 06 24479378