HÉLA  COACHING

 

Héla coaching is een bedrijf voor kinderen, jongeren en volwassenen die een ontwikkelingsvraag hebben.

 

Héla Coaching is ontwikkelen in praktijk. Behalve gesprekken wordt er gewerkt met paarden. Zij helpen om ontwikkelingsproblemen te ontrafelen, verstoorde verbindingen te herstellen. 

Coaching met paarden gaat over sturen, leiding geven en nemen.

Over ruimte innemen, grenzen stellen. Ontdekken wat goed is voor jou en wat niet. Wat past en wat niet, wat klopt. Coaching met paarden gaat over uitwisseling, samen zijn en samen werken. Over jezelf leren kennen en dingen veranderen die niet (meer) bij je passen.

Maar bovenal gaat het over passie. Vreugde, blijheid en het leven met alle facetten wat het voor jou in petto heeft.

 

De werkwijze-methode die gehanteerd wordt is, dat we kijken naar het kind zelf én naar wat het tegenkomt. Sessies gaan over wat op dat moment actueel is, aandacht vraagt, verteld wil worden. Dat is hetgeen waar we mee werken, onderzocht en opgepakt wordt. Door op deze wijze te werken groeit het kind door zijn probleem heen, kan het op een gegeven moment zelf hanteren en is bij machte om alleen verder te gaan.

 

Een coaching traject bestaat uit paardensessies en/of (biografie)gesprekken. De samenstelling van het traject is afhankelijk van de persoonlijke vraag.

De combinatie van de verschillende mogelijkheden maakt dat er altijd beweging is, er efficiënt, doeltreffend en toch speels gewerkt kan worden.

 

In samenwerking met Carolien Knibbe (gz-psycholoog en registerpsycholoog Kind en Jeugd) biedt Héla coaching korte behandeltrajecten voor kinderen en jongeren. De indicatiestelling daarvoor loopt via Carolien Knibbe, zij is hoofdbehandelaar. Haar telefoon nummer: 06 21894063

U heeft hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig.

 

Voor kinderen die graag buiten zijn, willen (leren) paardrijden en een extra ondersteuning in hun persoonlijke ontwikkeling gewenst is, biedt  Héla Coaching paardenlessen aan.  Het paardrijden is in deze lessen het middel om tot zelfontplooiing en expressie te komen.

 

 

Meer weten?  Bel Irene : 06 24479378