IRENE KUYTERS

 

Verandering is de enige continue factor in ons leven 

 

De Oosterwaarde

Ik ben altijd zelfstandig ondernemer geweest en hou er van mijn creatieve geest en praktische aard te combineren, nieuwe dingen te ontwikkelen en in de wereld te zetten. Ik ben mijn werkleven gestart (rond 1986) in de biologisch-dynamische landbouw. Samen met anderen startte en ontwikkelde ik de Oosterwaarde in Diepenveen. Eerst als groenteabonnementen bedrijf, later waagde we de sprong en stapte we over op het CSA-systeem. Dat was spannend want we waren hier in pioniers. Maar onze drive was de landbouw een sociale impuls te geven, uit zijn isolement te halen en stad en platteland weer met elkaar te verbinden. Het CSA-systeem, overgevlogen uit Amerika, waarbij het bedrijf gedragen wordt door de gemeenschap, paste. De Oosterwaarde is een boerderij geworden waar veel mensen plezier van hebben en bij betrokken zijn. Het groenteabonnementen systeem heeft de afgelopen jaren, in verschillende vormen, een vogelvlucht genomen. Kijkend naar de vele bedrijven die er nu zijn kan ik tevreden zijn over deze missie en met mij, denk ik, andere mensen van het eerste uur. Want, deze beweging vindt zijn continuïteit en groei naar de toekomst wel.

 

Héla coaching

Na mijn landbouw carrière maakte ik de ommezwaai naar het coachwerk. Ik deed een opleiding biografisch coach (e.a.) en begon met paardrijles geven "op een ander manier", vooral aan kinderen. Naast de opvoeding van mijn beide kinderen, het paardrijles geven, ontwikkelde ik mezelf tot coach. Ik begon verbanden te zien en te leggen. Ik keek altijd naar hoe het met het kind gesteld was en paste daar mijn lessen op aan. (Paardentherapie en/of coaching met paarden was nog niet uitgevonden). Gaandeweg ging de nadruk meer op coaching liggen waarbij het paardrijden of iets anders met de paarden doen meer een middel werd waardoor kinderen blijer werden, beter in hun velletje kwamen te zitten. Paarden bleken voor kinderen een prachtig middel om op een plezierige, positieve manier om hun lastpakken de baas te worden. Ik doe dit werk, nu zo'n 15 jaar.

 

De Windstreek

Sinds mei 2021 ben ik een nieuw project gestart: de Windstreek. Samen met anderen ben ik bezig om het onderwijs een nieuwe impuls te geven door een verbinding te maken tussen onderwijs en landbouw. Vanuit deze verbinding komt de Windstreek voort.

Voor mij komt in de Windstreek alles samen wat ik aan kennis en ervaring opgedaan heb en mij eigen is. Een volgende uitdaging ligt voor me, wat een avontuur is vol onzekerheden. Maar Ik weet zeker dat de verbinding tussen b.d. landbouw en onderwijs de toekomst veel kan brengen. Niet alleen voor de kinderen van nu, maar ook voor degene die met hen werken en samen leven. Zie verder www.centrumdewindstreek.nl