Kwaliteiten ontwikkelen en vaardigheden leren

Wij willen graag dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige volwassene die het vermogen hebben hun weg door het leven te vinden en te gaan.

Wat is daar voor nodig ?

Gezonde voeding voor lichaam en ziel, tijd en ruimte om zich te kunnen ontplooien. En uitdagingen waarvan een kind kan leren en waaraan het zich kan ontwikkelen.

 

Kinderen leren en ontwikkelen.

Vanaf de geboorte, het moment waarop de biografie van een kind begint, kunnen we waarnemen hoe een kind de wereld verkent en eigen maakt. De persoonlijke manier van leren en ontwikkelen kunnen we dan waarnemen en ieder kind doet dit op een eigen manier.

Zo leert het ene kind via reproductie: er is een voorbeeld wat het kind na kan doen en gaandeweg maakt het kind zich "de stof" meer eigen. Een ander kind wil het graag zelf doen, is bijvoorbeeld  stil en dan "opeens" gebeurd het. Weer een ander  gaat uitproberen en leert met vallen en opstaan.

Hoe het leer en ontwikkelingsproces ook gaat, het is belangrijk dat een kind de tijd en ruimte krijgt om dit op eigen wijze te doen: om verbinding te maken met `de stof`, zich hiermee uiteen te zetten om het vervolgens om te vormen naar bruikbaar gereedschap voor zichzelf. 

Wat er in dit proces plaatsvindt, is groei en ontplooiing van de individualiteit, het eigene van het kind. Het is daarom van fundamenteel belang dat een kind de mogelijkheid en de tijd  krijgt om dit proces op eigen wijze te gaan. 

 

In deze blad metamorfose is de ontwikkeling van een plant te zien. Wat we zien is de voltrekking van een groeiproces met iedere keer een andere verschijningsvorm. Het laat mooi het processen zien van ontwikkeling. De blaadjes worden eerst groter en meer gevormd, daarna weer kleiner waarna het bloei en afrijpingsproces zijn intrede doet. In de tussenliggende periode, om van de ene vorm naar de andere te komen, gebeurd van alles wat voor ons een soort van onzichtbaar is en geheim-zinnig is.

De waarde van paarden 

In het omgaan met een paard en het leren rijden op een paard zijn vaardigheden nodig. Vaardigheden als afstemmen en communiceren enz., maar het vraagt vooral een wakker zijn in wat je voelt, waarneemt, denkt en wat je in de handeling zet. 

Dat is best een opgave. 

Want paarden reageren op beweging, op dat wat wij uitdrukken in (lichaam)taal, maar ook wat wij uitstralen aan stemming en intentie. Komen deze signalen niet overeen dan ontstaat er verwarring en is er een onbalans.

Paardrijden is jezelf zijn, in verbinding, voelen, balanceren en gaan. Eigenlijk is het een prachtige metafoor van het leven zelf en laat het zien hoe jij je daarin beweegt. 

In de paardrijlessen komen deze vaardigheden als vanzelf allemaal langs, volgen elkaar op en worden meegenomen. Coaching is iets heel anders In de coaching sessies staat het kind met zijn-haar probleem centraal. We werken dan gericht aan datgene wat er voor nodig zodat het kind weer verder kan in zijn-haar ontwikkeling.

 

Héla coaching biedt kinderen de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en zich vaardigheden eigen te maken die zij nodig hebben in hun huidige en toekomstige leven. 

 

 

Meer weten?  Bel Irene: 06 24479378